استخدام شرکت پیر کاردین ترکیه (دپارتمان بانوان)

استخدام شرکت پیر کاردین ترکیه (دپارتمان بانوان)آگهی استخدام شرکت پیرکاردین ترکیه (دپارتمان بانوان) شرکت پیرکاردین ترکیه (دپارتمان بانوان) به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در سه بخش زیر با شرایط اعلام شده استخدام می نماید :   • فروشگاه آجودانیه

Read More استخدام شرکت پیر کاردین ترکیه (دپارتمان بانوان)