استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر

استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر  بیمارستان دکتر سپیر در تهران جهت تکمیل کادر خود کارشناس فیزیوتراپ استخدام می نماید. تلفن: ۳۳۵۴۹۸۳۴- ۳۳۱۲۹۸۲۳ استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر   بیمارستان دکتر سپیر در تهران جهت تکمیل کادر خود کارشناس

Read More استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر