استخدام خانم با مدرک مدیریت بازرگانی در شرکت

استخدام خانم با مدرک مدیریت بازرگانی در شرکت  کارمند خانم فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی و مسلط به زبان انگلیسی جهت همکاری در شرکت تجاری در تهران نیازمندیم ایمیل: employeecei@gmail.com استخدام خانم با مدرک مدیریت بازرگانی در شرکت   کارمند خانم

Read More استخدام خانم با مدرک مدیریت بازرگانی در شرکت