استخدام‌کارشناس‌فروش،کارشناس‌نصب‌وپشتیبانی‌نرم‌افزار‌و سخت افزار

استخدام‌کارشناس‌فروش،کارشناس‌نصب‌وپشتیبانی‌نرم‌افزار‌و سخت افزارشرکت ماداکتو تولید کننده ی گیت های کنترل تردد و سیستم حضور غیاب جهت تکمیل منابع انسانی خود در ۳ ردیف شغلی زیر  در شهر تهران استخدام میکند . ردیف عنوان شغلی جنسیت شهر شرایط احراز ۱ کارشناس

Read More استخدام‌کارشناس‌فروش،کارشناس‌نصب‌وپشتیبانی‌نرم‌افزار‌و سخت افزار