استخدام نیروی انتظامی همدان

استخدام یک شرکت معتبر در حوزه بهره برداري و تعمیرات نیروگاه

استخدام نیروی انتظامی همدان فرمانده یگان ویژه استان همدان از استخدام نیروی انسانی مورد نیاز یگان های ویژه استان همدان از بین جوانان همدانی خبر داد. سرهنگ محسن پناهی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: فرماندهی یگان های

Read More استخدام نیروی انتظامی همدان