استخدام شرکت پالایش پارسیان سپهر

استخدام شرکت پالایش پارسیان سپهر با استعانت از خداوند متعال شرکت پالایش پارسیان سپهر در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه های استخدامی از بین متقاضیان مرد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و

Read More استخدام شرکت پالایش پارسیان سپهر