استخدام سازمان آتش نشانی کیش (استخدام جدید)

استخدام ویزیتور مویرگی با مزایا در شرکت صنایع غذایی بهروز/مشهد

استخدام سازمان آتش نشانی کیش شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به منظور تکمیل کادر عملیاتی اداره خدمات ایمنی و آتش نشانی؛ از میان آقایان جوان، مومن و متعهد جمعاً تعداد 9 نفر آتش نشان (آتش نشان و

Read More استخدام سازمان آتش نشانی کیش (استخدام جدید)