استخدام کارمند اداری،مسئول خرید تجهیزات پزشکی در مشهد

استخدام کارمند اداری،مسئول خرید تجهیزات پزشکی در مشهد

یک شرکت معتبر بازرگانی و پخش جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استان خراسان رضوی،مشهد از افراد توانمند واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت / تعداد شرایط احراز ۱ کارمند اداری آقا/خانم / ۳ نفر

Read More استخدام کارمند اداری،مسئول خرید تجهیزات پزشکی در مشهد

استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر بازرگانی در مشهد

استخدام نیروی انتظامی مریوان

یک شرکت معتبر بازرگانی و پخش جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استان خراسان رضوی،مشهد از افراد توانمند واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی تعداد ۱ راننده خودروی توزیع ۱نفر ۲ نیروی توزیع کننده (موزع) ۲نفر

Read More استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر بازرگانی در مشهد