آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (خبر استخدام جدید)

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (خبر استخدام جدید) آذربایجان غربی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ خدمت دولت به مردم احصا شده که از این تعداد بیش از ۲۰۰۰

Read More آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (خبر استخدام جدید)